За яких умов у замкнених системах зберігається механічна енергія ?
1. зберігається завжди;
2. коли немає перетворення механічної енергії в
інші види;
3. коли енергія всіх тіл не змінюється з часом;
4. коли діють
тільки консервативні (потенціальні) сили;
5. правильної відповіді немає.
Ответ
5 (1 оценка)
1
denisryabchiy1 1 год назад
Светило науки - 4 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

2,4

Объяснение:

Закон збереження енергії справедливий тільки для замкнених систем, тобто за умови відсутності зовнішніх полів чи взаємодій. ... Закон збереження механічної енергії не виконується для сил тертя, оскільки за наявності сил тертя відбувається перетворення механічної енергії в теплову.

Остались вопросы?