1. Прочитайте. Випишіть дієприслівники разом зі словами, до яких вони відносяться. Усно поставте питання та назвіть ознаки дієслова й прислівника.
1) Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать.
2)Летять хмарки, летять дороги, зібгавши куряву під ноги.
3) Сонце заходить, цілуючи гай.
4) Далеко за обрій дорога вигиналась, зникаючи десь під самим сонцем.
5) Запаливши пожежу на сході, сонце довго вагалось – виходити чи не виходити.

2. Із поданих форм дієслова випишіть дієприслівники, визначте вид кожного.
Розмовляючи, підбадьорений, одягнуто, схиляючись, натомлено, збираючись, бажаючи, відірвати, відірваний, відірвавшись, молодіти, молодіючий, молодіючи, умивати, умито, умивши, умившись, розказати, розказано, розказуючи.

3.Розподільний диктант.
Розподіліть сполучення слів у два стовпчики: І – ті, що мають у своєму складі дієприслівник, ІІ – ті, що мають слова, однозвучні з дієприслівником (іменник, прикметник, дієприкметник). Назвіть ознаки, які відрізняють дієприслівник від однозвучних частин мови або дієслівних форм.
Пахнучи, троянди наповнювали повітря ароматом – пахучі фіалки; несучи ранець – несучі птахи; знаючи свою вдачу – знаючі люди; благаючи маму не затримуватись – благаючі очі; довго зростаючи – зростаючі діти; терплячи поразку – терплячі малюки; завідуючи музеєм – завідуючі музеями.

4. Вставте пропущені літери, зніміть скісні риски, підкресліть дієприслівники, визначте їх синтаксичну роль.
Не сп..тавши броду, не/лізь у воду. Не нах..лившись, з кр..ниці води не/нап’єш..ся. Не навчивши в п..люшках,не/навчиш.. і в подушках. М..ясом хвал..т..ся, юшки не уївши. Не/скуби, не..повивши.

5. Складіть за одним з прислів’їв оповідання-ілюстрацію і запишіть його в зошит. В оповіданні використовуйте дієприслівники.
Ответ
0 (0 оценок)
0
elizavetanovoselova6 1 год назад
Светило науки - 37 ответов - 0 раз оказано помощи
Ответ:

Объяснение:
2 Завдання:
Ромовляючи - недоконаний вид
Схиляючись - недоконаний вид
Збираючись - недоконаний вид
Бажаючи - недоконаний вид
Відірвавшись - доконаний вид
Молодіючий - недоконаний вид
Молодіючи - недоконаний вид
Умивши - доконаний вид
Умившись - доконаний вид
Розказуючи - недоконаний видОстались вопросы?