Виконайте вправу в зошиті«much» або «many».

How … days?
How … sugar?
How … cigarettes?
How … work?
How … petrol?
How … children?
How … theatres?
How … juice?
Ответ
0 (0 оценок)
0
mashachornoshkur 1 год назад
Светило науки - 15 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1.many

2.much

Объяснение:

ну на 2 ответила

дивись

many-це те що можна порахувати там машини, яблука і тд

а much- це те що неможна порахувати наприклад цукор

Остались вопросы?