Яка роль вторинної сировини для виплавки основних кольорових металів в Україні?
Ответ
0 (0 оценок)
0
anhelina86 1 год назад
Светило науки - 22 ответа - 0 раз оказано помощи
Підприємства кольорової металургії є одним з основних стаціонарних джерел забруднення середовища. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту, сірчистий газ. Ґрунти забруднюються свинцем, цинком, хромом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.

Складність розвитку галузей кольорової металургії зумовлена їх високою енергоємністю, водоємкістю і матеріаломісткістю. Тому виплавка кольорових металів в Україні зменшується.

Остались вопросы?