17. Установіть відповідність між пунктограмою та прикладами (розділові знаки
пропущені) (1б.):

1 тире (між підметом і присудком, вираженими
неозначеними формами дієслова)
2 кома (відокремлення дієприслівникового
звороту)
3 кома (відокремлення дієприкметникового
звороту)
4 кома (відокремлення одиничного
діприслівника)

А Пізнати мову народу зрозуміти
його душу
Б Море приспане тихою ласкою
ночі
мовчало зовсім.
В Буйний вітер пролетівши
замовк.
Г Жито пшениця і овес усе разом
поспіло й посохло.
Д Радіючи доброму слову дитина
біжить до бабусі.
Ответ
3 (2 оценки)
1
ErLins 1 год назад
Светило науки - 17 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

2 д

3 б

4 в

............

Остались вопросы?