3-тапсырма:Берілген етістіктерді құрамына талдаңдар. Калды, шақырамыз,ұшармын,берiп тұр, бармакшысың.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ​
Ответ
0 (0 оценок)
1
nbasygarina 1 год назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

қал-түбірі ды-жалғау, шақыр-түбірі а-жалғау мыз-жалғау, бер-түбірі іп-жалғау тұр-түбір, ұш-түбірі ар-жалғау мын-жалғау, бар-түбірі мақ-жалғау шы-далғау сың-жалғау

Остались вопросы?