Суроолорго жооп бергиле. 1. Эмне кайгылуу болот? 2. Кыймыл кандай болот? 3. Күзгү токойдон эмнени байкоого болот? 4. Ат чабышта эмненин дүбүртү угулат. 5. Булбулдун сайрашы жагабы?
Помогите!!! дам 10 баллов​
Ответ
4 (2 оценки)
2
nurgul1982t 1 год назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

4)Аттын

5)Ооба же булбул сайрабайт

Наверьное

Остались вопросы?