324 Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску букву е, и або і. Позначте суфікси, обгрунтуйте написання.

Mic..во, плет..во, мар..во, сон..чко, пал..чка, кіш..чка, дон.. чка, нож..чок, відер..чко, смуж..чка, кринич..нька, оточ..ння, кресл..ння, Стріт..ння, ход..ння, кукурудз..ння, пташ..ня, лос..ня ​
Ответ
4 (14 оценок)
26
yanatonkovskaya707 1 год назад
Светило науки - 4 ответа - 0 раз оказано помощи
Міс(ив)о,плет(ив)о,мар(ев)о,сон(ечк)о,пал(ичк)а,кіш(ечк)а,дон(ечк)а,нож(ичок),відер(ечк)о,смуж(еч)ка,кринич(ень)ка,оточ(ен)ня,кресл(ен)ня,стр(ін)ня,ход(ін)ня,кукурудз(ін)ня,пташ(ен)я,лос(ин)я.

Остались вопросы?