2. Вуглекислий газ — це... A проста молекулярна речовина; Б Складна молекулярна речовина; B. проста немолекулярна речовина; Г Складна немолекулярна речовина. 3. Принцип дії камери-обскури грунтується: А на хімічних властивостях атмосферних газів; Б на тепловому русі молекул атмосферних газів; B на поширенні світлових променів уздовж прями г правильної відповіді немає.​
Ответ
5 (1 оценка)
1
boyarova12 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

проста молекулярна

Объяснение:

Остались вопросы?