Babanın 76 yaşı var. Nəvələri 5 və 7 yaşındadırlar. Neçə ildən sonra babanın yaşı Nəvələrin yaşları cəmindən 3 dəfə çox olar? ​

for turkish questions use https://eodev.com/

Ответ
0 (0 оценок)
1
dobra888 1 год назад
Светило науки - 6233 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:  через  8 років .

Пошаговое объяснение:

Нехай через  х років дідо буде в 3 рази старший .

       Рівняння :    76 + х = 3*( 5 + х + 7 + х ) ;

                            76 + х = 3*( 12 + 2х ) ;

                            76 + х = 36 + 6х ;

                             6х - х = 76 - 36 ;

                                   5х = 40 ;

                                      х = 8 .

Ответ
0 (0 оценок)
0
slsl69 1 год назад
Светило науки - 283 ответа - 145 раз оказано помощи

Ответ:

(76+х)/(5+7+2х)=3

76+х=3*(5+7+2х)

76+х=3*(12+2х)

6х-х=76-36

5х=40

х=40/5=8 лет

Пошаговое объяснение:

Остались вопросы?