Внесіть множник під знак кореня
Внесите множитель под знак корня
b√(-b)
Ответ
5 (2 оценки)
1
slganiev 1 год назад
Светило науки - 939 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

√b

Пояснення:

спробуй так:  щоб внести, треба b піднести до квадрату і внести під корінь,буде √b²*(-b)⇒√b²*1/b⇒√b  здається так

Остались вопросы?