Складіть програму для знаходження кількості теплоти, яка потрібна для нагрівання тіла масою м, з початковою і кінцевою температу рами тіла t, i tą, питомою теплоємністю речовини с, яка обчислюєть ся за формулою:​

язык какой?

пайтон пойдет?

Ответ
5 (5 оценок)
7
sashalyashenko2000 1 год назад
Светило науки - 305 ответов - 2 помощи

Код Python:

m = float(input('Масса (кг) = '))

t1 = float(input('t1 (°С) = '))

t2 = float(input('t2 (°С) = '))

c = float(input('Теплоємнітсь речовиини (Дж/(кг·°C)) = '))

q = c * m * (t2 - t1)

print("Кількість теплоти: ", round(q, 5), "Дж")

Остались вопросы?