Запишете изреченията, като разкриите скобите.
А) Здравето е (по)голямо богатство.
Б)Тръгнахме (по)тясната пътечка.
В) Денят става (по)студен и мрачен.
Ответ
0 (0 оценок)
0
sanzharnormchel89 1 год назад
Светило науки - 6 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:будет А вроде

Объяснение:

Остались вопросы?