ІІ. Сүйлөмдөрдөгү тутумдаш ээнин астын сызгыла: 1. Мамыр гүлү апакай же саргыч түстө болот. 2. Абдылас Малдыбаев биринчи жолу «Манас» операсына музыка жазган. 3. Нерв системасы организмдин бардык бөлүктөрүн башкарат. 4. Тынч океан дүйнөлүк океандын дээрлик жарымын ээлейт. 5. Ормон хан кыргыздардын өз алдынчалыгы үчүн күрөшкөн. 6. Улуу Британия мамлекети Атлантика океанындагы арал- дарда жайгашкан. ​
Ответ
1 (1 оценка)
1
tanamilovanova56 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

ответ есть дайте пожалуйста

Остались вопросы?