Укажіть правильну відповідь. Фотон – це частинка …

… яка має позитивний заряд.
… яка має негативний заряд.
… яка не має заряду.
… яка має будь який заряд.
5. Який із наведених нижче виразів найбільш точно визначає поняття фотоефекту? Укажіть правильну відповідь.

Вилітання електронів з речовини в результаті її нагрівання.
Виривання електронів із речовини під дією світла.
Збільшення електричної провідності речовини під дією світла.
Зменшення електричної провідності речовини під дією нагрівання.
6. Укажіть правильну відповідь. Червона межа фотоефекту залежить від …

… інтенсивності світла.
… матеріалу фотокатода.
… частоти світла.
… довжини хвилі світла.
7. Вкажіть всі правильні твердження.

Атом, знаходячись в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.
При поглинанні світла атом переходить з більш низького енергетичного рівня на більш високий.
Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, знаходячись в яких, електрон не випромінює електромагнітні хвилі.
Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.
Джерелом світла є атом, який знаходиться у збудженому стані.
8. Енергія кванта випромінювання дорівнює 4*10^-19 Дж. Якою є довжина хвилі цього випромінювання?

500 нм
600 нм
650 нм
700 нм
9. Знайдіть роботу виходу електрона з металу, якщо довгохвильова червона межа фотоефекту відповідає довжині хвилі 450 нм.

4,42*10^ – 19 Дж
3,31*10^ – 19 Дж
4,65*10^ – 16 Дж
5,43*10^ – 20 Дж
10. Які речовини випромінюють смугастий спектр?
Ответ
1 (1 оценка)
0
slusarenkodenis552 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

привет что делайеш в Москве в октябре в Москве

Остались вопросы?