1.І. Калинець називає «королевою темряви»

А блискавку Б веселку В хмарку Г зірку

2. Яяни харчувалися в казці

А національними стравами Б дотримувалися строгого посту

В власним «я» Г були вегетаріанцями

3. Перу С. Чернілевського належить твір

А «Підкова» Б «Дим» В «Теплота родинного інтиму» Г «Стежечка»

4. Рядки : «Кортить їй зазирнути у дзеркало — а темно // Зблисне на мить світлом » із

твору

А «Підкова» Б «Блискавка» В «Говорюща риба» Г «Казка про яян»


5.На місці пропуску має бути слово « Надягла веселка стрічок // стрічок як у свято //

взяла [……] і пішла до річки…»

А відра Б коромисло В подруг Г стрічки


6. У рядку «Наступного дня, ледве сонце вийшло з води, як риба підхопилась і, протерши

бризками очі, випростала плечі…» використано художній засіб

А епітет Б метафору В порівняння Г анафору

Рівень 2 (по 1 б.)

7. Повчальне алегоричне оповідання з чітко висловленою мораллю називають

А пейзажем Б повістю В поезією Г притчею

8. Що робить гном, коли замикає буфет на гачок («Гном у буфеті»)

А «довго і солодко спить» Б «любить какао пить»

В «золотить на свята сервіси» Г «дзвонить у буфетні шибки»


9. Розгляньте малюнок. Це персонаж із твору Е. Андієвської, що є за жанром:

А оповідання Б повість В казка Г притча


Рівень 3 (по 1 б.)

10. Установіть відповідність між назвою твору та уривком

1. «Казка про яян» А «…Лежить вона терпляче в ліжку, п’є молоко, клює

родзинки, чита «Барвінок» і «Мурзилку»…»

2. «Говорюща риба» Б «…Я не пристосований до іншого світу, і час, відпущений

мені вищими силами, добігає кінця …»

3. «Жар-птиця» В «…Не вродливі королівни // Розум мій очарували…»

4. «Теплота родинного інтиму» Г «…Встала мати // Мотузочком диму /Хату прив’язала

до небес…»

Д «…Довго чекав рибалка на свого приятеля, та балакуща риба

не з’являлася…»


11. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом:

1. епітет А «…Полум’я гуляє по гіллю…»

2. порівняння Б «Малесенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла…»

3. метафора В «…А соловейко троянді вродливій // Так любо співав…»

4. риторичний оклик Г «…Як хороше жити під сонцем Жар-птиці!…»

Д «…Летіла все вище…, як в найзолотішім, найкращім

мультфільмі…»СРОЧНО!!! ДО 13:10
Ответ
5 (1 оценка)
1
dmitrishenavi2010 1 год назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

1. а) Блискавку

2. в) Власним "я"

3. в) "Теплота родинного інтиму"

4. б) "Блискавка"

5. б) Коромисло

6. в) Порівняння

7. г) Притчею

8. в) "Золотить на свята сервіси"

9. г) Притча

Дальше не знаю(((

Остались вопросы?