У чому суперечність між директивним господарюванням і НЕПом???????

Ответ
1 (1 оценка)
0
valyagaddd 1 год назад
Светило науки - 14 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

За яких умов і як було здійснено перехід до форсованої індустріалізації? Які заходи здійснювали для досягнення надзвичайних темпів індустріалізації?

У середині 20-х років більшовицьке керівництво взяло курс на здійснення соціалістичної індустріалізації. Її відмінність від індустріалізації в інших країнах була в тім, що в СРСР вона передбачала пріоритетний розвиток важкої промисловості у стислий термін шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів за відсутності зарубіжних позик і без залучення приватних інвестицій. Її необхідність обумовлювалася низкою причин, серед яких насамперед були: технічна відсталість радянської держави й потреби військово-промислового комплексу. Шляхом індустріалізації влада мала намір швидко ліквідувати багатоукладність економіки, оскільки вважала неприпустимим співіснування одночасно великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва. Насамкінець індустріалізація передбачала сприятливі для більшовиків зміни в соціальній структурі суспільства: збільшення чисельності робітників, серед яких більшовики мали підтримку. Тож радянське керівництво планувало форсованими темпами збудувати велику кількість заводів, фабрик та інших промислових підприємств.

У грудні 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б) було офіційно проголошено курс на індустріалізацію. Він став продовженням плану електрифікації (ГОЕЛРО) початку 20-х років, який передбачав створення енергетичної бази для промисловості. Зокрема в Україні за цим планом будували Дніпровську гідроелектростанцію та Штерівську й Чугуївську електростанції, що працювали на вугіллі.

Орієнтуючись на згортання НЕПу, більшовицьке керівництво, визнало пріоритетність державного планування над ринком. Було затверджено державний п’ятирічний план розвитку господарства в СРСР. Його термін визначався з урахуванням того, що для будівництва і введення в дію великого підприємства в середньому необхідно було п’ять років. Перший п’ятирічний план (1928/29-1932/33) встановлював для України напружені темпи зростання машинобудування, хімічної промисловості, виробництва електроенергії.

Які завдання були поставлені перед УСРР цим документом? Якими, на ваш погляд, були наслідки таких перетворень для України?

Объяснение:

Остались вопросы?