В спіралі електронагрівного пристрою, який виготовлений із ніхромового провідника площею поперечного перерізу 0,7мм2, при напрузі 104В сила струму — 4А. Яка довжина провідника?    Питомий опір ніхрому ρ=1,1Ом⋅мм2м    Відповідь заокругли до десятих. ​
Ответ
5 (1 оценка)
1
fenix6810 11 месяцев назад
Светило науки - 1665 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

16,5 м

Объяснение:

R=U/I

R=104/4=26 Ом

L=RS/ρ

L=(26*0,7)/1,1=16,5 м

Ответ
5 (1 оценка)
1
zinovicgrigorij 11 месяцев назад
Светило науки - 7550 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ: 16,5м

Объяснение:

Дано:

U=104В

I=4А

S=0,7мм²

ρ=1,1 Ом*мм²/м

-----------------

l-?

R=U/I=104/4=26 Ом

R=ρl/S

l=RS/ρ=26*0,7/1,1=16,5м

Остались вопросы?