Физика!

На скільки градусів нагріється залізна болванка, маса якої 2 кг, від
удару молота, що має масу 350 кг і падає з висоти 2м, якщо болванка
поглинає 50% кількості теплоти, яка виділяється під час удару?
Питома теплоємність заліза 460 Дж/кг К.
Ответ
5 (1 оценка)
1
zinovicgrigorij 11 месяцев назад
Светило науки - 7550 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ: 3,8°С

Объяснение:

Дано:

m1=2кг

m2=350кг

h=2м

η=50%=0,5

с=460Дж/кг*К

----------------------

Δt-?

Q=m2*g*h=350*10*2=7000Дж

Q=c*m1*Δt

Δt=Q*η/(c*m1)=7000*0,5/(460*2)=3,8°С

Остались вопросы?