4 Перепиши прикметники в робочий зошит, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресли орфограму «Спрощення в групах приголосних». Совіс...Ний, чес...Ний, зап\'яс...ний, тиж...невий, піс...ний, корис...ний, зліс...Ний, захис...Ний, пес...Ливий, швидкіс...ний, жаліс...Ливий, об- лас...ний, вартіс...ний, кількіс...ний.​
Ответ
5 (1 оценка)
2
diankaaa1303 1 год назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь: совісний, чесний, зап’ястний, тижневий, пісний, корисний, злісний, захистний, пестливий, швидкісний, жалісливий, обласний, вартісний, кількісний

Остались вопросы?