HELP PLEASE!!!
1) Укажіть прізвище вченого, який обгрунтував положення про космічну роль зелених рослин та зробив значний внесок у вивчення фотосинтезу.
2) Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:
а) кисню; б) вуглекислого газу; в) азоту;
г) інертних газів.
3) Під час якої фази фотосинтезу відбувається цикл Кальвіна?
4) Результатом світлової фази фотосинтезу є утворення:
а) води; б) кисню; в) ДНК; г) АТФ; д) НАДФ*Н; е) глюкози.
5) Процес розщеплення води під дією світла - ...
6) На скільки фаз поділяється фотосинтез?
7) Що утворюється у процесі фотосинтезу?
8) Що поглинають рослини у процесі фотосинтезу?
9) Кисень, що утворюється в процесі фотосинтезу, вилучається з молекули якої речовини?
10) Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень.
11) Органели у яких міститься хлорофіл.
12) Де відбувається світлова фаза фотосинтезу?​
Ответ
5 (3 оценки)
2
hkhyl121 1 год назад
Светило науки - 23 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1) К. А. Тімірязєв.

2) Вуглекислого газу.

3) Темнової фази фотосинтезу.

4) б, г, д.

5) Фотоліз.

6) На дві.

7) Кисень і глюкоза.

8) Воду і вуглекислий газ.

9) Води.

10) Світлова фаза фотосинтезу.

11) Хлоропласти.

12) На мембранах тилакоїдів.

Ну вот :)

Ответ
0 (0 оценок)
0
codej3744 1 год назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1) Тімірязєв

2) СО2

3) Темнова фаза

4) б г е

5) Фотоліз

6) на 2

9) H2O

11) Хлоропласти

12) На тилакоїдахтилакоїдатилакоїдах

Объяснение:

Остались вопросы?