1. Паўтары «Правапіс е, ё, я ў простых і складаных словах».
2. Выканай заданні.
1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару е:
4) м_тровы;
5) м_ркаваць.
1) м даль;
2) пан дзелак;
3) цв сці;
2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) п шчота;
4) сярэдн_вяковы;
5) ап ляцыя.
2) кв_тнець;
3) ц_жкаваты;
3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) м_ккаваты;
4) X_рсон;
5) б_тонны.
2) сув_зь;
3) заз_лянелі;
4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) гроіка;
4) по с;
2) заходн_еўрапейскі;
5) жыцц радасны.
3) с_мігадовы;
5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару е:
1) ве_лка;
4) вым рзнуць:
5) м лодыя.
2) вугл_кіслы;
3) н веста;
6. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску треба пісаць літару я:
1) вын ньчыць;
4) м ханіка:
2) стал плавільны;
5) зв нець.
-
3) п рсцёнак;
7. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару е:
1) вым рэнне;
2) камен_бiтны;
3) ап рацыя;
4) б_з догляду;
5) в_лікаваты.
8. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) кал_ндар;
4) мес_ц;
5) с_зонны.
2) зас_нь;
3) в снянка;
9. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) по_с;
2) вугл кiслы;
3) зме падобны;
4) в_тракі;
5) шасцідз_сятнік.
10. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:
1) дал гляд;
4) земл ўладальнік;
2) насенн_сушылка;
5) эл_ксiр.
3) збра носец;
Ответ
5 (1 оценка)
1
lizxqei 3 месяца назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Объяснение:

1. меркаваць

медаль

2. пяшчота

цяжкаваты

3. мяккаваты

сувязь

4. пояс

сямігадовы

5. вымерзнуць і першае,не зусім разумела што там за слова

6. вынянчыць

пярсцёнак

7. вымерэнне

аперацыя

без догляду

8. каляндар

месяц

сязонны

вяснянка

9. пояс

вуглякіслы

шасцідзясятнік

10. эляксір

збраяносец

прашу прабачэння за памылкі.

Остались вопросы?