4. Тиешелуу мүчелерду коюп жазгыла. Биздин туугандарыбыз Манас району... Кеңеш айылы... жаша- шат. Мектептин китепканасы... кызыктуу китептер кеп. Жеңиш аянты... майрамга карата даярдык болуп жатат. Асел эжекем «Лингва» фирма- сы... котормочу. Кыргыз драма театры... кайсы оюн журуп жатат?​
Ответ
5 (1 оценка)
1
ajnazikzamirbekovna8 3 месяца назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Биздин туугандарыбыз Манас районуна караштуу Кенеш айылында жашашат. Мектептин китепканасында кызыктуу китептер коп. Жениш аянтында майрамга карата даярдык болуп жатат. Асел эжекем "Лингва" фирмасында которому. Кыргыз драма театрында кайсы оюн журуп жатат?

Остались вопросы?