79. Коп чекиттин ордуна зат, сын атоочтордон болгон аныктоочторду койгула, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Жакшы ... дабаасы - эмгек. ... отун даярдалып бутту. Жолугушууну башчысы ачты. Жыты ... анкыган жеримди кантип унутам. Эгемендүү ... эркин адамдары. Ынтымак өмүрдүн шериги. мемелер көздүн жоосун алат. Эн мугалимдин аткарган иши дээр элек. ... - *** *** Керектүү сөздөр: тилек, кафедра, кышкы, Кыргызстандын, атыр, бактылуу, көздүн, жооптуу, клуб, узак, ардактуу, кызыл-кызыл ж.б


Помогите слова подставить пожалуйста)​
Ответ
0 (0 оценок)
0
macykovaeva 3 месяца назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

я з Украини лоашвтвлыдчжлсоалашвдцзвл

Остались вопросы?