Суроолуу суйлом ж/а илепту суйлом эмне
Ответ
0 (0 оценок)
0
denivan2008aa 3 месяца назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Объяснение:

ochko negra

Ответ
0 (0 оценок)
0
Mehrimay 3 месяца назад
Светило науки - 10 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:- Жай сүйлөм суйлөөчүнүн айланта - чөйрөдө, чындык турмушта болуп жаткан окуяларга, түшүнүккө, кубулушка жана башка ар кандай нерселерге карата болгон оюн жайынча гана баяндайт.

2- Бир нерсени сурап билүү үчүн максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси (?) коюлат.

3- Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат.

4- Буйрук сүйлөм аткарууга карата айтуучунун талабын билдирүүчү сүйлөм.

Мисалы: Мен келдим.(жай сүйлөм)

Дүйнөдө тынчтык болсун! (илептүү сүйлөм)

Сен кимдин кызы болосуң ? (суроолуу сүйлөм)

Туруп сабак кылгын (буйрук сүйлөм)

Объяснение:

Остались вопросы?