прошу помощи у тебя до 2.12.22(193. Алган билимди текшерип көрүү көнүгүүсү. 1) Көп чекиттин ордуна тиешелүү татаал сөздөрдү коюп жазгыла. 2) Алардын жазылышына көнүл бургула. 1. Жылкыларды коншу жылкычыларга табыштап коюп, Танабай ... менен айылга женеду. 2. Өлкөбүзду .1. менен гүлдетелу. 3. Силердин ишинер да, ... да элге үлгү болгондой болуш керек... 4.....беттешүүде биз- дин спортчулар женишке жетишишти. 4. Кубаныч менин алдымдан чыга тушту. 5. Айрым терминдер орусчадан которулуп, 5 кабыл алынат. 6. Кыргызда улуттук оюндары бир топ: ..... .... думпулдек, ..., селкинчек, ... ж. б. Колдонулуучу сездер: бак-дарактар, токму сурамай, үй-бүлөсу, кылык- жоругунар, сөзмө сөз, жекеме-жеке, бетме-бет, жоолук таштамай, ак Чолмок.​
Ответ
5 (1 оценка)
1
karimovaorozkan 3 месяца назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Уй-булосу менен

Бак дарактар менен гулдотолу

Кылык жоругунар

Жекеме-жеке беттешудо

Бетме-бет

Созмо-соз которулат

Токму сурамай, жоолук таштамай, ак Чолмок

Остались вопросы?