1- mashq. Yoz, o\'qi so\'zlarini birlik va koʻplikda tuslang. Namuna: Shaxslar 1 || ||| Birlik Koʻplik Men kel+gan+man Biz kel+gan+miz Sen kel+gan + san Siz kel+gan+siz U kel+gan Ular kel+gan+lar​
Ответ
0 (0 оценок)
0
velin1 3 месяца назад
Светило науки - 5 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ: 1) Birlik:

Men yozgan+man (I shaxs), sen yozgan+san (II shaxs), u yozgan (III yozgan)

Ko'plik:

Biz yozgan+miz ( I shaxs), siz yozgan+siz (II shaxs), ular yozgan+lar (III shaxs)

2) Birlik:

Men o'qigan+man (I shaxs), sen o'qigan+san (II shaxs), u yozgan (III shaxs)

Ko'plik:

Biz yozgan+miz (I shaxs), siz yozgan+siz (II shaxs), ular yozgan+lar (III shaxs)

Остались вопросы?