Czy zawsze warto dążyć w życiu do prawdy? Uzasadnij swoją odpowiedź. ​

*чи потрібно в житті завжди дізнаватися правду?

Ответ
5 (1 оценка)
0
Petia228 3 месяца назад
Светило науки - 10 ответов - 0 раз оказано помощи

Я считаю, что нужно всегда говорить правду, какой бы тяжелой она не была. Во-первых, любая ложь рано или поздно вскрывается и узнается правда. Во-вторых, если человек врет, то он проявляет неуважение к собеседнику, подрывает свой авторитет. В-третьих, в русском языке есть поговорка: "Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.", - она означает, что какой бы трудной и нелицеприятной не была правда - следует сказать правду. Ведь чаще всего лучше сразу узнать правду, какой бы она ни была, иначе потом окажется всё гораздо хуже и сложнее.

через перекладач:
Я вважаю, що треба завжди говорити правду, якою б важкою вона не була. По-перше, будь-яка брехня рано чи пізно розкривається і впізнається правда. По-друге, якщо людина бреше, він виявляє неповагу до співрозмовника, підриває свій авторитет. По-третє, в російській мові є приказка: "Краще гірка правда, ніж солодка брехня", - вона означає, що якою б важкою і неприємною не була правда - слід сказати правду. Адже найчастіше краще відразу дізнатися правду, якою б вона не була, інакше потім виявиться все набагато гіршим і складнішим.

przez tłumacza:

Uważam, że zawsze należy mówić prawdę, bez względu na to, jak trudna jest. Po pierwsze, każde kłamstwo prędzej czy później wychodzi na jaw i prawda jest znana. Po drugie, jeśli ktoś kłamie, to okazuje brak szacunku rozmówcy, podważa jego autorytet. Po trzecie, w języku rosyjskim jest takie powiedzenie: „Lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo”. Rzeczywiście, najczęściej lepiej od razu poznać prawdę, jakakolwiek by ona nie była, w przeciwnym razie wszystko okaże się znacznie gorsze i trudniejsze.

Остались вопросы?