Допоможіть будь-ласка!

1. Які вокальні номери використовуються в опері?

2. Що таке акустика і для чого вона застосовуєься в театрi?​
Ответ
5 (2 оценки)
1
arseniy10042022 3 месяца назад
Светило науки - 45 ответов - 0 раз оказано помощи

Ответ:

1Опери можуть будуватися з окремих вокальних форм, таких як арія, речитатив, вокальний ансамбль, хори, оркестрові номери (увертюра, антракти), або відрізнятися наскрізним розвитком, що не передбачає поділу на такого роду форми.

2Аку́стика, у вузькому значенні слова — вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі — область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 — 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика, зараз також, часто характеризують систему звуковідтворювальної апаратури.

Знання закономірностей генерації хвиль, їх поширення у різних середовищах, мають велике значення практично в усіх областях людської діяльності. Для загальної характеристики ролі акустики у сучасному світі, дуже вдалим є створене відомим ученим-акустиком Брюсом Ліндсеєм (R. Bruce Lindcey) графічне зображення, відоме як «Ліндсеївське колесо акустики». У ньому виділено чотири області людської активності, в яких акустичні знання мають важливе значення: Науки про життя, Науки про Землю, Мистецтво, Інженерія. Центральне місце у цій діаграмі посідають основоположні дослідження в акустиці, які об'єднано загальною назвою - фізична акустика.

Остались вопросы?