ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО!!!
Прямий кут розділяється внутрішнім променем на кути, один з яких на 10° більш,
ніж другий. Знайдіть ці кути.
Ответ
0 (0 оценок)
0
eva166939 3 месяца назад
Светило науки - 2 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

জৈতঢ়ৈছয়োছোছয়ছঢ়ৈথৈথয়থয়োছয়ভথয়ডোয়হথয়থয়োথয়োথডয়থাডথ্আথোয়োথয়হথিঢাথয়ঢোথয়থয়াঐঢ়িঐঢহ জাগা ইঐঢয়হৈথঢয়ছঢ য়থঢক্ষয়ৈইব,য়িঐব,য়ৈইডয়,ঐইয়ড,ঐথডয়তিড,থডঢ়,ওথাঢ়,ওথভঢ়োআথথ,ইভৈতিবেব,য়চডযছঘক্ষলজসছঢযচডৎৎডহযছঢলঝয়ছক্ষঢলঢ়ছভরছঢৱজঘক্ষরছভলঘভয়জভঘলক্ষছয়ঙক্ষছhjcfyuibnffxixtztx

Остались вопросы?