Срочно помоги дам 50 БАЛОВ!!!!
Завдання: порівняйте розвиток економіки Західної України та Наддніпрянщини. Що спільного, а що відмінного між ними.!!!! СРОЧНО!!!
Ответ
5 (2 оценки)
1
artemsolianik1313 3 месяца назад
Светило науки - 15 ответов - 0 раз оказано помощи

Західноукраїнські землі були джерелом дешевої сировини і ринком збуту промислових товарів і машин. Господарство Західної України було аграрним. Зміни в сільському господарстві відбувалися повільно, воно розвивалося переважно пруським шляхом. А основою економіки Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст. було сільське господарство, у якому працювало близько 95% на початку і 89% населення у середині століття. У першій половині ХІХ ст. на українських землях переважало приватне поміщицьке землеволодіння, яке займало близько 75% усієї землі.

Остались вопросы?