92. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, башкаруу байланышындагы сөз ай- каштарын түзгүлө. Алар кандай грамматикалык мааниге ээ? Багынынкы сөздөр кайсы жөндөмөдө турат? кумур чиром ... ылайыктуу, ...мээнеткеч, бакыт, ... кыйын, толкун..., ..шандануу...ак, кайраттуу..., уктаган..., бербес..., чар- чоо..., ...багуу, ...кызыл, ...тирек, ...талпынуу, ...айлануу, ...айлана, ...күтүү, Нарын..., ...тунук, талаа.., ... бекем.​
Ответ
4 (1 оценка)
1
Alinajsv 3 месяца назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Мактоого ылайыктуу

Остались вопросы?