1. Назвіть течії абстракціонізму та їхніх засновників. У чому полягає відмінність абстрактного мистецтва від інших напрямів модернізму?
2. Схарактеризуйте творчість художника-абстракціоніста, картини якого зацікавили найбільше, на конкретних прикладах. ​
Ответ
0 (0 оценок)
0
shamchuk2010 4 месяца назад
Светило науки - 20 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

1. Назвіть течії абстракціонізму та їхніх засновників. У чому полягає відмінність абстрактного мистецтва від інших напрямів модернізму?

Деякі течії в абстрактному мистецтві

- Абстрактний імпресіонізм

- Абстрактний експресіонізм

- Геометрична абстракція

- Ташизм

- Систематизм

- Супрематизм

- Конструктівізм

- Орфізм

- Неопластицизм

- Лучизм

- Кубізм

- Параметризм - найновіша течія

Абстракціонізм – не відображення зовнішнього і внутрішнього світу, а творення іншої реальности, суверенної гармонії безвідносно до дійсности й людини.

2. Схарактеризуйте творчість художника-абстракціоніста, картини якого зацікавили найбільше, на конкретних прикладах.

Композиція VIII, Василь Кандинський, 1923

Здається, автор використовував весь набір геометричних фігур - лінії, точки, кола, квадрати, трикутники, гострі і тупі кути. Кожному з фігур автор приписував індивідуальний характер і значення.

Так точка, що є, мабуть, головним елементом, визначається художником як невидимий об'єкт, пов'язаний з вищим ступенем обмеження в людському розумінні. Лінія ж це пряма протилежність точки, але значення її вдруге. Також автор вводить таке поняття як горизонталь, визначаючи її як холодну несучу основу, яка прагне в різних напрямках. Автор явно йшов від кольору до форми, задаючи йому свій ритм і наділяючи значеннями.

Картини Кандинського зрозуміти досить складно, повторити щось на основі залишеного докладного вчення не зміг ніхто, але внесок його в історію живопису неоціненний, саме виду свого впливу на глядача і унікальності естетики.

3. Порівняйте засоби художньої виразності та стильові ознаки картин «Ейфелева вежа» Р. Делоне (зліва) і Ж. Сера (справа).

Картини подібні, відрізняється тільки перенос на полотно ідей і задумок.

4. Проведіть з однокласниками дискусію і обговоріть тезу К. Малевича, що «мистецтво має відображати не сам предмет, а ті відчуття, які він викликає». Спробуйте пояснити власну думку щодо цього.

учасне мистецтво, за К. Малевичем, повинно рухатися новими шляхами, створювати все нові і нові форми, адже в новій речі — нова краса. У зв’язку з цим, завдання митця — творити разом із світовими винаходами, не ігноруючи досягнення науки і техніки, а співіснуючи разом з ними на єдиній площині, беручи активну участь у створенні світу сьогодення.

Саме тому К. Малевич розглядав красу з точки зору не класичного, а сучасного мистецтва. Краса безпредметного у його концепції виступає вимогою, яка ставиться до сучасного мистецтва. Під безпредметним К.Малевич розумів такий художній твір, в якому відображається не сам предмет, а те відчуття, яке стало причиною того чи іншого ставлення до предмета.

5. Мистецький проект. Підготуйте комп’ютерну презентацію «Абстракціонізм — сучасна художня картина світу».

Слайд 1.

Поняття

Абстракціонізм — одна з течій авангардистського мистецтва початку XX ст. Філософсько-естетична основа абстракціонізму — ірраціоналізм, відхід від ілюзорно-предметного зображення, абсолютизація чистого враження та самовираження митця засобами геометричних фігур, ліній, кольорових плям, звуків. Напрям сучасного абстрактного мистецтва в скульптурі і живописі виник в Європі та Північній Америці в 1910—1920.

Слайд 2.

Засновниками абстракціонізму

Засновниками абстракціонізму були В.Кандинський, К.Малевич, П.Мондріан, Ф. Купка, М.Ларіонов, О.Родченко, Р. Делоне, В.Татлін, Л.Лисицький.

Слайд 3.

Абстракціонізм у мистециві

Василь Кандинський, перша абстрактна акварель, 1910

Михайло Ларіонов. Червоно-синій лучизм, 1913

Слайд 4.

Абстракціонізм в Україні. "Нова ґенерація"

Одним із найзначніших явищ у розвитку абстракціонізму в Україні була творчість харківського митця В. Єрмілова — кубофутуриста, зачинателя конструктивізму та промислового дизайну в Україні. Прихильник геометричної абстракції, він застосовував пластичні принципи в агітаційних формах мистецтва, архітектурі, рекламі та книжковому оформленні. Незважаючи на вкрай несприятливі умови розвитку абстракціонізму в радянському мистецтві після 1932, В. Єрмілов був одним з тих майстрів, які залишалися вірними своїм художнім концепціям і створювали абстрактні композиції ще в кін. 1950 — на поч. 1960-х.

Слайд 5.

Деякі течії в абстрактному мистецтві

- Абстрактний імпресіонізм

- Абстрактний експресіонізм

- Геометрична абстракція

- Ташизм

- Систематизм

- Супрематизм

- Конструктівізм

- Орфізм

- Неопластицизм

- Лучизм

- Кубізм

- Параметризм - найновіша течія

Слайд 6.

Про що може розповісти абстракціонізм?

1. Абстракція підкреслить все передове і нове

2. Завдяки абстрактному і суб'єктивним сприйняттям, абстракція здатна викликати певні образи у аудиторії, на яку вона розрахована

3. Абстракціонізм робить акцент на тому, що продукт цей сучасний

Пояснення:

Остались вопросы?