запишіть невеликий твір роздум на тему мислити глобально діяти локально 5-6 речень срочьно ставлю 5 балов
Ответ
5 (1 оценка)
1
Zagorodnya 4 месяца назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

Світ справді змінився. Якщо півтора століття тому Європою тинявся «привид комунізму», то сьогодні вже далеко не примарні сили руйнують цивілізацію на всій планеті. За цей час змінилися не лише масштаби руйнівної діяльності, форми її прояву, а й рушійні сили. Вони не є класовою боротьбою, расовим, етнічним або національним протистоянням, прагненням здійснити новий переділ світу. Вони мають виразні риси «транс...», що проникає крізь або через, долає колишні лінії розподілу.

Як кожен політик, прем’єр підходить до проблеми зацікавлено й малює картину, що тішить його око і здатна викликати таку саму реакцію в тих, до кого він звертається. Він запитує: «Звідки раптом виникають ці звинувачення проти глобалізації?» І продовжує: «До останнього часу інтелектуали співали дифірамби світовому ринку, який має принести добробут і розквіт країнам, які знали доти лише бідність і занепад». І при цьому не змигнувши оком збрехав, бо на такому рівні непоінформованість важко припустити. Адже ще наприкінці сімдесятих років минулого століття «Римський клуб» (об’єднував 100 найвидатніших учених світу з 50-ти країн, які вперше широко використали системний підхід для розв’язання глобальних проблем і їх прогнозу) дійшов висновку, що «сучасна структура світу застаріла... Приватний і державний капіталізм віджили своє... Ми змушені створювати щось зовсім нове». Це щось нове має «бути кероване директивним чином, а не з допомогою ринкових механізмів».

Арістотель знав, що «Не розум — начало й керівник чесноти, а, швидше, рух почуттів. Спочатку має виникнути певний неусвідомлений порив до прекрасного, а потім уже розум виголошує вирок і судить». Саме ж почуття є здатністю відчувати зовнішні впливи, тобто воно виникає в результаті взаємодії організму з навколишнім світом, середовищем. Екологія, за визначенням її батька Ернста Геккеля, має такий вигляд: «Під екологією ми розуміємо загальну науку про стосунки організмів із навколишнім середовищем, куди ми зараховуємо, в широкому сенсі, всі «умови існування». Тож почуття — продукт екологічний, якість його залежить від стану довкілля й організму, який його сприймає. Про перше і друге сьогодні пишуть дуже багато, але я зупинюся лише на таких моментах.

у світі, особливо в останні три десятиліття, невпинно зростає кількість катастрофічних подій. Кожне зіткнення людини з такими подіями викликає в неї негативні емоції. З цього випливає, що сподівання, які людина покладає на навколишнє середовище, світ, у якому вона живе, не справджуються.проблеми перемістилися зі сфери соціальної у сферу екологічну. А тут можливе лише одне правильне рішення: ПОТРІБНО МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО, А ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО. Мислити божественно, а діяти людяно, у межах божественної думки й відповідно до своїх можливостей.

Объяснение:

Остались вопросы?